Good Morning Quotes in Kannada, & Messages

Here are the beautiful good morning quotes in Kannada with images. You can share these with your friends and also share them on Whatsapp, Facebook, Instagram, and other social media platforms.

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಂತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿರಿ ಶುಭೋದಯ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ದಿನವಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ

Always remember life has no guarantees  It is as uncertain as anything else in this world So as long you are alive live it to the fullest Good morning hope you have a fulfilling day


Good Morning Quotes in Kannada

Good Morning Quotes in Kannada

ಎದ್ದೇಳಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ
ಶುಭೋದಯ.

Rise up, start fresh see the bright opportunity in each day- Good Morning.


ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

The morning is good because we remember that no matter what went wrong the previous days, we just got a perfect opportunity to rewrite history and do better.


ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು.
ಶುಭೋದಯ.

If you want the light to come into your life you need to stand where it is shining.


ಮುಂಜಾನೆ ನಡಿಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ.

An early-morning walk is a blessing for the whole day.


ಎದ್ದೇಳಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ- ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.

Rise up, start fresh see the bright opportunity in each day- Good Morning.


ಮೆದುಳು ಅದ್ಭುತ ಅಂಗವಾಗಿದೆ; ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.

The brain is a wonderful organ; it starts working the moment you get up in the morning and does not stop until you get into the office.


ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಯಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
ಶುಭೋದಯ.

Never wait for a perfect moment Just take moment and make it PERFECT- Good morning.


ಶುಭೋದಯ! ಇಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಲಿದೆ… ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ!

Good Morning! Today is going to be a great day…so act like it!


ಪ್ರತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

Each morning we are born again. What we do today is what matters most.


ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು: ಹೋದದ್ದನ್ನು ಹೋಗಲಿ, ಉಳಿದಿರುವದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನದನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬಹುದು. ಶುಭೋದಯ.

To be Happy you must: Let go of what’s gone, be grateful for what remains, and look forward to what is coming next.- Good Morning.


ನೀವು ಕೊಯ್ಯುವ ಸುಗ್ಗಿಯಿಂದ ಆದರೆ ನೀವು ನೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಡಿ.

Don’t judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant.


ತಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ರಾಣಿ. ಶುಭೋದಯ

Mother is the true Queen of every home. Good Morning


ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಮಳೆಬಿಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ಕೆಲವು ಮೋಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಪ್‌ಸ್ಕಾಚ್ ನುಡಿಸಿ, ಮಳೆ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇಂದು ಇನ್ನೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು! ಶುಭೋದಯ! ಮೇಲೇಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗು!

Walk in the sunshine, breathe in rainbows, play hopscotch on some clouds, drink the rain, make today the greatest day yet and you can by getting out of bed! Good Morning! Rise and shine!


ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಎಚ್ಚರ. ಶುಭೋದಯ!

Life is short. Don’t waste too much of it sleeping. Wake up early and wake up finally. Good morning!


ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಜಿಗಿಯಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ- ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.

Set a goal that makes you want to jump out of bed in the morning- Good Morning.


ನಗುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರುನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ.

Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.


ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕು ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೀವನದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದಾಗಿದೆ. ಶುಭದಿನ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ!

As the morning light greets you, thank the heavens for life’s blessings and live your day as if it were your best. Good morning, sunshine!


ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು.
ಶುಭೋದಯ

To be brave is to love unconditionally without expecting anything in return.
Good Morning


ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಇಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ! ಶುಭೋದಯ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ!

Beginning my day knowing you are in my life makes today great. I hope it does for you, too! Good morning and blessings to you, my love!


ಪ್ರತಿದಿನವೂ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Write it on your heart that every day is the best day of the year.


ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಶುಭೋದಯ.

Be happy with what you have, keep working on what you love, and remember a happy life begins by saying Thank you Lord for what I have- Good Morning.


ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಶುಭೋದಯ

If you want to gain health and beauty you should wake up early.
Good morning


ಶುಭೋದಯ, ಪ್ರಿಯತಮೆ! ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ದಿನಗಳು ನನ್ನ ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪದರದಂತೆ – ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಓಹ್ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ! ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

Good morning, sweetheart! Days with you are like an extra layer of frosting on my cake – appreciated and oh so sweet! Thank you!


ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಶುಭೋದಯ.

The Happiness of your life depends upon the quality of your thoughts so think happy and positive- Good Morning.


ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಶಾಂತ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ನನಗೆ ಆದ್ಯತೆಗಳು, ಮತ್ತು ಅವು ನೆಗೋಶಬಲ್ ಅಲ್ಲ.

Waking up early, connecting with nature, and having my quiet time are priorities to me, and they are non-negotiable.


ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಆಳವಾದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಶುಭೋದಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಿ.

It’s time to wake up take a deep breath and enjoy the sweetness of nature with all your heart Good morning Have a good time.


ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆಯ ನಂತರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ!

After a long night’s slumber, morning is calling your name. Greet it joyfully and take its challenges head-on!


ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೋಡ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಜೀವನ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶುಭೋದಯ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. img5

A morning is a wonderful blessing, either cloudy or sunny. It stands for hope, giving us another start of what we call Life. Good morning & have a nice day.


ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ನನ್ನ ದೃ ನಿರ್ಣಯ ನಿಶ್ಚಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ- ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್.

Failure will never overtake me if my determination to succeed is strong enough- Good Morning.


Thanks for visiting us, Share these good morning quotes in Kannada with your friends, family, and others.

Related